Prodajna Mesta

RUDO prodajna Mesta

Grad Adresa Pon-pet Subota Telefon
Beograd
Bul. Vojvode Putnika 7

od 08:00 do 16:00


od 08:00 do 15:00h
+381608111425;
+381(0)113695017

Nemanjina 3 od 08:00 do 20:00 od 08:00 do 15:00h +381608111410;
+381(0)116643724

Resavska 30 od 08:00 do 16:00
ne radi +381608111412;
+381(0)113233207

Bul. Despota Stefana 36

od 08:00 do 16:00

ne radi +381608111413;
+381(0)113228527

Francuska 17 od 08:00 do 16:00 ne radi
+381608111442; 
+381(0)113349115
Zemun Aleksandra Dubčeka 5k od 08:00 do 20:00
od 08:00 do 15:00h
+381608111432;
+381(0)113164799
Novi Sad Žitni Trg 14

od 08:00 do 16:00

ne radi +381608111431;
+381(0)216615681
Sombor Nikole Vukićevića 5

od 08:00 do 16:00

ne radi +381608111439;
+381(0)25421415
Niš Todora Milovanovića 26

od 08:00 do 20:00

od 08:00 do 15:00h +381608111430;
+381(0)184516129
Vranje Dunavska 5

od 08:00 do 16:00

ne radi
+381608111435;
+381(0)17416276
Zaječar Ljube Nešića 54

od 08:00 do 16:00


ne radi +381608111427;
+381(0)193100313