Prodajna Mesta

RUDO prodajna Mesta

Grad Adresa Ponedeljak-petak Subota Telefon
Beograd
Bul. Vojvode Putnika 7 od 08:00 do 16:00h od 08:00 do 15:00h
+381608111425 ; +381(0)113695017

Nemanjina 3 od 08:00 do 20:00h

od 08:00 do 15:00h

+381608111410 ; +381(0)116643724

Resavska 30 od 08:00 do 20:00h
od 08:00 do 15:00h
+381608111412 ; +381(0)113233207

Bul. Despota Stefana 36 od 08:00 do 20:00h
od 08:00 do 15:00h
+381608111413 ; +381(0)113228527

Francuska 17 od 08:00 do 16:00h
ne radi
+381608111416 ;  +381(0)11334911
Zemun Aleksandra Dubčeka 5k od 08:00 do 20:00h
od 08:00 do 15:00h
+381608111432 ; +381(0)113164799
Novi Sad Žitni Trg 14 od 08:00 do 16:00h ne radi +381608111431 ; +381(0)216615681
Sombor Nikole Vukićevića 5 od 08:00 do 16:00h ne radi +381608111439; +381(0)25421415
Niš Todora Milovanovića 26 od 08:00 do 20:00h
od 08:00 do 15:00h +381608111430 ; +381(0)184516129
Vranje Dunavska 2 od 08:00 do 16:00h ne radi
+381608111435 ; +381(0)17416276
ZaječarLjube Nešića 54od 08:00 do 16:00hne radi+381608111427; +381(0)193100313