Detalji o Rudo a.d.

Najveći i najpoznatiji brend koji Srbija ima u oblasti ortopedije

RUDO“ AD je najveći i najpoznatiji brend koji Srbija ima u oblasti ortopedije i to se ogleda kroz tradiciju bavljenja ortopedijom koja uspešno traje više od 100 godina.

Ortopedski zavod – sadašnje ''RUDO'' je na predlog lekarskog društva osnovano u martu 1919. godine, kao vojno preduzeće i na čelu se nalazio oficir-vojni lekar, a prvi radnici su bili ratnici iz I svetskog rata koji su izučavali ortopedsku tehniku u Francuskoj.
Sve do II svetskog rata Zavod se razvijao osposobljavajući se za proizvodnju raznih vrsta pomagala (različite tipove proteza, koje su bile u osnovi od drveta, sa elementima od metala i kože, drvenih i metalnih štaka, ortopedske obuće i drugih vrsta pomagala). Po završetku II svetskog rata aktivnije se pristupilo organizaciji proizvodnje ortopedskih pomagala. Odmah nakon rata
Ortopedski zavod postaje državno preduzeće i dolazi do promene naziva u Ortopedski zavod ''RUDO'', po mestu u kojem je formirana I proleterska brigada. Povezan tom simbolikom, 22.12. se slavi kao dan firme.