Korisnički servis

Strateška orijentacija RUDO a.d je da svoje usluge i proizvode približi krajnjem korisniku usluga, da analizira njegove potrebe i želje, i da pravovremeno i na adekvatan način ispuni njegova očekivanja.

Sa tim ciljem je u okviru preduzeća formiran KORISNIČKI SERVIS koji korisnicima i svim zainteresovanima pruža sledeće usluge:

TERENSKI RAD:
Uzimanje mera i organizovanje proba naručenih pomagala na lokacijama koje su pristupačne dislociranim korisnicima. Naši tehničari obavljaju rad na terenu na teritoriji cele Srbije.

KUĆNA DOSTAVA:
Za korisnike koji nisu u mogućnosti da preuzmu pomagalo u prostorijama RUDO AD obezbeđujemo dostavu na kućnu adresu u Srbiji.

ADMINISTRATIVNA PODRŠKA:
Zaposleni u korisničkom servisu pružaju osim savetodavne i logističku pomoć korisnicima u kompletiranju dokumentacije propisane od strane zdravstvenih institucija za potrebe ostvarivanje prava na ortopedsko pomagalo.

INFO CENTAR:
Zahvaljujući stručnom i profesionalnom osoblju korisnici su u mogućnosti da preko telefona dobiju kompletnu informaciju, savet ili preporuku kako da na najbrži i najefikasniji način dođu do adekvatnog proizvoda ili usluge iz oblasti ortopedije.

ONLINE PRODAVNICA:
Da bismo izašli u susret korisnicima koji nisu u mogućnosti da posete naše maloprodajne objekte omogućavamo kupovinu naših zdravstveno-sporstkih proizvoda preko Interneta uz svu udobnost koju ovaj način kupovine pruža.

STRUČNE KONSULTACIJE:
Znanje i iskustvo sticano dugogodišnjim radom stavljamo na raspolaganje našim korisnicima kroz direktnu komunikaciju sa lekarima I tehničarima ortopedima kao i stručne konsultacije u našim maloprodajnim objektima

Online savetovalište na našem site-u gde korisnici mogu postavljati pitanja I dobiti savete stručnjaka.

KORISNIČKI SERVIS je u obavezi da stalno istražuje potrebe korisnika i da skladu sa tim proširuje i unapređuje spektar svojih usluga. Očekujemo od naših korisnika da im u tome pomognu svojim predlozima, kritikama i savetima jer ćemo na taj način najbrže doći do cilja koji nam je zajednički:

Kvalitetna usluga = Zadovoljan korisnik
Korisnički servis Rudo AD radi u skladu sa "Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja".Tekst pravilnika možete preuzeti ovde (pdf, 5MB)