Thursday, November 2, 2023

RADNO VREME ZA PRAZNIK 11.11.2023.

U subotu 11.11.2023. sve maloprodaje RUDO A.D. koje rade subotom, radiće po redovnom radnom vremenu, od 08:00h - 15:00h.

Dodajte komentar