RUDO AD - Dobrodošli

Ortopedsko preduzeće "RUDO" ad Beograd uspešno posluje gotovo čitav jedan vek. Osnovano je 1919. godine i predstavlja najstariju i najveću kompaniju iz oblasti ortopedije na području jugoistočne Evrope. Privatizovano je aukcijskom privatizacijom Februara 2007.

"RUDO" je definitivno najveći i najpoznatiji brend koji Srbija ima u oblasti ortopedije i to se ogleda kroz tradiciju bavljenja ortopedijom koja uspešno traje više od 90 godina.

Naš poslovni princip je društveno odgovorno poslovanje i klijent, odnosno korisnik na prvom mestu.

Tokom 2008. godine potpisan je ugovor sa švajcarskom ovlašćenom agencijom SGS za uvođenje standarda ISO 9001:2008 sistema menadžmenta-upravljanja kvalitetom, kao i agencijom za praćenje uticaja na životnu sredinu i analizu otpada. Uveli smo i standard ISO 13485 sistem menadzmenta kvalitetom za medicinsku opremu. Sertifikovali smo proizvode iz RUDO programa CE znakom, što omogućava plasman na druga tržišta, kao i ISO 14001-2005, sistem menadžmenta zaštite životne sredine.

Ulošci za vrhunske sportiste

Koristeći veliko iskustvo koje imamo u ortopediji, uspeli smo da uradimo i poseban program uložaka specijalno prilagođenih sportskoj obući, koje koristi veliki broj naših vrhunskih sportista.

Preventiva u školama i sportskim društvima

Posebnu pažnju, u svom proizvodnom programu, RUDO posvećuje preventivi, tako da je u našim prostorijama, moguće izvršiti preventivne preglede deformiteta kičmenog stuba i stopala kod dece predškolskog i školskog uzrasta, sportista kao i drugih potencijalnih korisnika. Želja nam je da naše stručne i tehničke kapacitete iskoristimo kako bismo pomogli deci u pravilnom razvoju i sprečili pojavu ozbiljnijih deformiteta stopala i kičmenog stuba.

Saradnja kao podsticaj razvoju

Najveći klijent "Ruda" je zdravstvo Srbije, odnosno Republički zavod za zdravstveno osiguranje i Vojska RS, sa kojima kompanija ima potpisane ugovore o saradnji.

"RUDO" sarađuje sa više eminentnih zdravstvenih ustanova u Srbiji, sa kojima decenijama unazad neguje dobre odnose i zahvaljujući toj saradnji, razvija se u stručnom i tehnološkom smislu.

Ta saradnja se naročito odnosi na Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, sa kojim se "RUDO" rame uz rame decenijama razvija i Institut za ortopedsko hirurške bolesti Banjica, naročito njen Spinalni centar, kao referentnu ustanovu te vrste u Srbiji. Saradnja podrazumeva dvosmernu razmenu informacija gde su naši konsultanti iz pomenutih ustanova svojim sugestijama, baziranim na iskustvima iz prakse kao i timskim radom, doprineli brojnim inovacijama i rešenjima koja u mnogome olakšavaju život ili pak oporavak pacijenata.

Trudimo se da kroz saradnju sa vodećim svetskim kompanijama iz oblasti ortopedije pratimo svetske trendove i inovacije u ortopedskoj protetici i ortotici. Raspolažemo značajanim brojem tehničara specijalizovanih za različite ortopedske tehnike koji se dodatno usavršavaju kroz treninge i seminare.

Naši saradnici

Obaveštenje o sazivanju redovne skupštine
Rudo AD Beograd

Godišnji izveštaj javnog društva Rudo AD Beograd, objavljeno 30.04.2014.